Musiikkiterapia Laulava Joutsen

SMTY ry

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia lapset, nuoret ja 16-25 -vuotiaat kuntoutuspsykoterapia (Kela), mielenhyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin tukeminen aikuiset ja ikääntyneet asiakkaat.

Psykodynaaminen, integroiva ja traumaorientoitunut viitekehys musiikkiterapiassa.

Integratiivinen psykoterapia koulutettava 2022-2026, integratiivinen psykoterapia.

https://www.integratiivinenpsykoterapia.fi/psykoterapia/

Olisitko kiinnostunut psykoterapia koulutettavan vastaanotosta? Psykoterapia koulutettavan psykoterapia on kustannuksiltaan edullisempaa, tarjoaa terapeuttiseen itsetutkisteluun ja -ymmärrykseen sekä tukeen 100% luottamuksella helposti lähestyttävän terapian. Kysy rohkeasti lisätietoja! 

Musiikkiterapia

Kuntoutus- ja hoitomuoto, joka hyödyntää vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin välineenä musiikin elementtejä (harmonia, melodia, rytmi, äänensävy, dynamiikka jne.). 

Luova menetelmä, eikä edellytä asiakkaalta aiempia musiikillisia taitoja. 

Soveltuu

Lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden tavoitteelliseen yksilö- ja ryhmäkuntoukseen.

Kommunikaatio-ja psykiatriset häiriöt, neurologiset ongelmat, autismi, ADHD, oppimisvaikeudet, syömishäiriöiset, peli- ja päihderiippuvuuksien hoito, muistisairaat, AVH-kuntoutujat, työuupumukset, kiputilat, uniongelmat, työhyvinvoinnin tukeminen jne.

Musiikkiterapiamenetelmät

Soittaminen, laulaminen, musiikin tekeminen, musiikillinen ilmaisu- ja kommunikointi, improvisointi, musiikin kuuntelu, keskustelu sekä psykoedukaatio, käsite- ja tilanneanalyysit, altistamishoidot ja traumaorientoitunut työskentely, kehotietoisuuden vahvistaminen ja rentoutusmenetelmät.


Musiikkiterapiavälineet

Rytmisoittimet, koskettimet, piano, djemberummut, ukulele, kitarat, basso, laulaminen ja äänenkäyttö, puhevalmiuksien tukeminen, tunnetyöskentelyn apuvälineet, cajon, puhaltimet, erilaiset teknologiset sovellukset, kuvionuotit, Taikofon äänituntumasoitin ja Fysioakustinen tuoli sekä taideterapeuttiset työskentelyn työtavat kuten piirtäminen, musiikkimaalaus jne. 


Miten musiikki vaikuttaa?

Rentouttaa, vähentää stressihormoneja ja lisää hyvänolon hormoneja, lievittää kivuntunnetta ja parantaa elämänlaatua.

Aktivoi tiedostamatonta, alitajuista mielenmaailmaa, vapauttaen sisältä ulos muistoja, ajatuksia, tunteita, mielikuvia, kehollisia havaintoja...