Minun tarinani

Musiikki on ollut läsnä koko elämäni ajan, ensimmäinen tarinalauluni oli "lintu".

Parhaimmillaan musiikki yhdistää sanattomasti sydämet ja sanat käyvät tarpeettomiksi.

Toisinaan puhumme liikaa, jolloin itse tarina jää taka-alalle.

Luovuus on uskallusta leikkiä, tietämättä mitä siitä tulee.

Koulutus ja täydennyskoulutus

Laaja-alainen musiikkiterapeutti (Sumuke, ERS), Valvira pätevä 2018.

Integratiivinen psykoterapia koulutettava 2022-2026. Yhteystiedot

Psykiatrinen sairaanhoitaja 2014.

Musiikkipedagogi 2003, musiikinohjaaja 2001 ja muusikko.

Pop-jazz kevyenmusiikinlinja, Rovala- Opisto 1995 -1996.

Säännöllinen työnohjaus

Smty 2023 "vahvasti vireessä" juhlaseminaarin koulutusviikonloppu

Smty 2022 "syysseminaari" koulutusviikonloppu

Smty 2022  koulutuspäivät: "ICF toimintakykyluokitus musiikkiterapeutin työssä", "kirjaaminen ja terapiapalautteiden antaminen"

Nordic Music Therapy Conference 2022.

Skeematerapia periskoulutus 2022, tunnelukko-koulutus,. Mentores.

Kriisi- ja traumakonferenssi Helsinki 24-25.11.2021, 2 päivää. traumatisoitumiseen liittyvä diagnostiikka, ryhmähoitomallit, seksuaalisuus, pakolaisuus, vakavan trauman ja dissosiaation hoito ja tekniikat sekä vanhemmuuden, lasten ja perheiden kanssa työskentely.

Parisuhdepäivät 2020, 2 päivää, Parisuhdekeskus Kataja ry. Parisuhde ja trauman vaikutus parisuhteeseen, perheeseen, parisuhde kriisit ja traumat, kehityksellinen trauman vaikutus parisuhteeseen ja perheeseen, lapsettomuuskriisi yhdistävänä/erottavana tekijänä.

GIM (150h, Guided Imaginary: musiikki ja mielikuvat musiikkipsykoterapiassa.) Lisäkoulutus antaa valmiuden hyödyntää musiikkia terveyden ja hyvinvoinnin tukena sekä tietoa trauman hoidosta.

MIM-Lapsi-vanhempi suhteen havainnointimenetelmä (kiintymyssuhteen häiriöt) 1.8-31.10.2018 (Fammi OY).

J. Seikkulan seminaarit Dialogisuus ja relationaalisuus psykoterapiassa 21-22.3.2018.

SMTY koulutusviikonloput: perhe- ja verkostotyöskentely, valokuvaterapeuttiset menetelmät (2016), laulu liikuttaa- (e) Motion in Song-hanke ja musiikki nuorten tunne-elämässä, autismin kirjo (2019), ICF-toimintakykyluokitus musiikkiterapeutin työssä (2022), Kirjaaminen ja terapiapalautteiden laatiminen- koulutus (2022), Saukko Päivi.

Alueellinen koulutuspäivä OYS 2017: Miten lapsi oireilee, kun todellisuuden taju pettää. Näkökulmia psykoottisen lapsen hoitoon osaston arjessa, ja osastohoidon jälkeen lapsen arkiympäristössä.

Levoton lapsi ADHD vai jotain muuta? OYS 2015 koulutuspäivä.

Tarinasäveltämisen perusteet-kurssi vuonna 2015, Tampereen Kesäyliopiston koulutus. Kouluttaja: FT Hanna Hakomäki.

MAPA- koulutukset 2014 ja 2018, puhejudo, työsuojelunperusteet koulutus 2018.

Smty jäsen 2016 lähtien.